Λαϊκοί Παραδοσιακοί Χοροί:

Είναι οι παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας. Κάθε μέρος της Ελλάδας έχει και το δικό της χωρό, μουσική και ρυθμό.

 

Announcements

Date | Time | Football Stadium: ...Juniors

Search

Ηνίοχος

Sponsors

Andress:

Cultural Sports Club Athens

Athens

Τ: 2107483283
F: 2107777220
E: info@iniohosfc.gr


 

  • Facebook: #
  • Twitter: #
  • YouTube: #