Σύγχρονος Χορός: Αναπτύχθηκε τον 20αιώνα με σκοπό να απελευθερωθεί ο χορευτής από την κλασσική παράδοση του μπαλέτου. Βασιζόμενο στην ελευθερία των κινήσεων και στην ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων..

Παρά μια συγκεκριμένη τεχνική χορού σύγχρονος χορός είναι μια συλλογή των συστημάτων και των μεθόδων που αναπτύσσονται από Σύγχρονος και Μεταμοντέρνος χορός. Η ανάπτυξη του σύγχρονου χορού ήταν παράλληλη αλλά χωριστή στην ανάπτυξη Νέος χορός στη Μεγάλη Βρετανία. Οι διακρίσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Σύγχρονος χορός.

 

 

Announcements

Date | Time | Football Stadium: ...Juniors

Search

Ηνίοχος

Sponsors

Andress:

Cultural Sports Club Athens

Athens

Τ: 2107483283
F: 2107777220
E: info@iniohosfc.gr


 

  • Facebook: #
  • Twitter: #
  • YouTube: #